Přijďte na Veletrh středních škol na Chvalské tvrzi!

veletrh

Přijďte na Veletrh středních škol na Chvalské tvrzi!

Koná se 14. 9.2017 od 9 do 17 hodin
Chvalská tvrz, Horní Počernice, Praha 20

Program:
Prezentace středních škol, ukázky řemesel a informace k přijímacímu řízení.

Setkáte se zde se středními školami, které se účastní různých projektů HKP na podporu řemesel.