Polytechnická výchova na základních školách

Po dohodě s vedením radnice MČ Praha 9 jsme spustili i pilotní projekt tzv. polytechnické výchovy pro žáky základních škol.

Jednou měsíčně přicházejí žáci 8. a 9. tříd v rámci svého vyučování na čtyři hodiny do prostor Střední odborné školy stavební a zahradnické na Jarově a získávají poznatky z jednotlivých řemeslných oborů.

Je to prvek, který výuku určitě ozvláštní a opět přispívá k dobré prezentaci řemeslné práce. Naším cílem je polytechnickou výchovu rozšířit do co nejvíce škol v Praze.

sou